Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi

Parkinson hastalığı, yaşlılıkla birlikte artan kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. Hastalık semptomları, hareket bozuklukları ve titreme gibi sonuçlar doğurur. Belirtileri azaltmak için ilaç tedavisi uygulanır ancak cerrahi tedavi de bir seçenek olarak düşünülebilir. Parkinson hastalığının cerrahi tedavi yöntemleri, lezyon yöntemi ve derin beyin stimülasyonu yöntemlerini içermektedir. Her iki yöntemin de riskleri ve yan etkileri vardır ancak hastalara sağladığı faydalar da oldukça büyüktür. Doktorlar, cerrahi tedavinin uygulanması için hastanın durumunu ve genel sağlık durumunu dikkate alarak karar verirler.

Derin Beyin Stimülasyonu

Parkinson hastalığının tedavisinde önemli bir yöntem olan Derin Beyin Stimülasyonu, beyne yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla nörolojik sinyalleri kontrol altına almaya yarayan bir cerrahi işlem olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, özellikle ilaç tedavisinden yeterli sonuç alamayan hastalarda uygulanır ve beyindeki titreşimleri önleyerek hareket fonksiyonlarını kontrol altına alır.

Derin Beyin Stimülasyonu, Parkinson hastalarında kas sertliği, yavaş hareket etme ve tremor gibi belirtileri azaltarak hastaların yaşam kalitesini arttırabilir. Aynı zamanda, ilaç kullanımını azaltarak hastaların ilaç yan etkilerine maruz kalmalarını önleyebilir. Bu nedenle, uygun hastalarda başarılı sonuçlar elde edilmesi durumunda, Derin Beyin Stimülasyonu Parkinson hastalarına büyük faydalar sunabilir.

Derin Beyin Stimülasyonu yöntemi, birçok Parkinson hastası tarafından umutla beklenen bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkar. Ancak, tedavinin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunur. Bu nedenle, tedavinin bir seçenek olarak düşünüldüğü hastaların, uzman doktorlarla görüşerek tedavinin avantajları ve dezavantajları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmaları önerilir.

Lezyon Yöntemi

Parkinson hastalığının tedavisinde geçmişte kullanılan lezyon yöntemi, bugün de bazı hastalarda uygulanmaktadır. Bu yöntemde, beyinde hastalıklı bölgeye zarar verilerek hareket bozukluğu azaltılmaktadır.

Lezyon yöntemi genellikle diğer tedavilerin işe yaramadığı veya yan etkilerin çok yoğun olduğu hastalarda tercih edilmektedir. Bu yöntemde, hastanın kafatası açılarak beyin içindeki hedef alana elektrot yerleştirilir ve özel bir cihaz ile hedefe yüksek frekanslı elektrik akımı verilerek beyindeki istenmeyen bölge tahrip edilir.

 • Lezyon yönteminin etkinliği, hastaların şiddetli titreşim veya hareket kontrolünü kaybetme gibi belirtilerini büyük ölçüde azaltabileceği gösterilmiştir.
 • Ancak bazı hastalarda, yöntemin etkinliği zamanla azalabilir veya hastalığın ilerlemesine karşı bağışıklık geliştirilebilir.
 • Bu nedenle, lezyon tedavisi sadece hastalık ilerlediğinde ya da diğer tedavilerin yetersiz kaldığı durumlarda düşünülmelidir. Ayrıca, yöntemde cerrahi riskleri ve yan etkileri de dikkate alınmalıdır.

Lezyon yöntemi, günümüzde daha az kullanılmakla birlikte, uygun hastalarda başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir.

Radyocerrahi ile Yüksek Frekanslı Lezyon

Radyocerrahi, Parkinson hastalarının fiziksel semptomlarının tedavisinde etkili olabilen bir yöntemdir. Bu yöntem, yüksek frekanslı lezyonların oluşturulmasına dayanır. Yüksek frekanslı lezyonlar, beyinde Parkinson hastalığının semptomlarının sorumlu olduğu bölgelere radyo dalgaları yoluyla enerji verilerek oluşturulur. Bu sayede, beyindeki anormal aktivitelerin ve semptomların azalması sağlanır. Ancak, bu yöntem cerrahi bir müdahale gerektirir ve bazı yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, parkinson hastalarının bu yöntemi uygulamadan önce detaylı bir şekilde bilgi alması ve doktorlarıyla görüşmesi önemlidir.

Cerrahi Riskler ve Yan Etkiler

Parkinson hastaları cerrahi tedavi seçeneğini tercih ederken bazı riskler ve yan etkilerle karşılaşabileceklerini bilmeliler. Bunlar arasında:

 • Enfeksiyon riski
 • Cihazın yerleştirilmesi sırasında hasar
 • Hemoraji
 • Cihazın hareket etmesi
 • Cihazın bataryasının bittiği durumlar

Ayrıca, bazı hastalar cerrahi müdahale sonrası aşağıdaki yan etkileri yaşayabilirler:

 • Solunum güçlüğü
 • Konuşma zorluğu
 • Hareket bozuklukları
 • İlaçlara karşı toleranssızlık

Bu nedenle, cerrahi tedavi seçeneğini düşünen hastaların öncelikle risk ve yan etkileri hakkında ayrıntılı bir değerlendirme yapmaları ve tedavinin kendileri için uygun olup olmadığını doktorlarıyla tartışmaları önerilmektedir.

Lezyonun Etkisi ve Süresi

Lezyon yöntemi, Parkinson hastalığı olan hastalar için bir tedavi seçeneği olabilir. Bu yöntemde, beyindeki belirli bir bölgeye zarar vermek suretiyle hareket kontrolünü artırmaya çalışılır. Lezyonun etkisi, hastanın durumuna ve tedavi edilen bölgeye göre değişir. Bazı hastalar lezyon yöntemi sonrası iyileşmeyi hemen hissetse de, bazı hastaların tam iyileşmesi aylar, hatta yıllar alabilir.

Bununla birlikte, lezyon tedavisinin etkisi genellikle kalıcıdır, yani Parkinson hastalığının semptomları belirgin şekilde azalır. Ancak, her hasta farklıdır ve lezyonun etkisi kişiden kişiye değişebilir. Hastaların sonuçlarına ne zaman ve nasıl ulaşacağı, tedavi edilen bölgeye, lezyonun büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

 • Lezyon sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir.
 • Lezyon tedavisinin etkisi genellikle kalıcıdır ve Parkinson hastalığının semptomları belirgin şekilde azalır.
 • Hastaların sonuçlarına ne zaman ve nasıl ulaşacakları, tedavi edilen bölgeye, lezyonun büyüklüğüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır.

Deep Brain Stimülasyonu

Derin beyin stimülasyonu, Parkinson hastalığı tedavisinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, beyindeki hareket kontrol merkezlerine elektrotlar yerleştirilir ve bu elektrotlar, bir cihaz aracılığıyla uyarılır. Bu uyarılar sayesinde, hastaların motor fonksiyonları kontrol altına alınır.

Bu yöntemde kullanılan cihazlar, genellikle beyindeki hareket kontrol merkezlerinin yakınına yerleştirilir. Cihaz, genellikle göğüs bölgesine yerleştirilir ve bir pil tarafından güçlendirilir.

Derin beyin stimülasyonu, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırır. Bu yöntem sayesinde, hastaların hareket kontrolünün yanı sıra konuşma, yutma ve diğer önemli fonksiyonları da iyileştirilebilir.

Hastaların derin beyin stimülasyonu uygulaması sürecinde, dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar mevcuttur. Bu noktalardan biri, cihazın düzenli olarak kontrol edilmesi ve ayarlanmasıdır. Ayrıca, hastaların elektrikli cihazlar ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları da önemlidir.

Derin beyin stimülasyonu uygulaması, bir cerrah tarafından gerçekleştirilir. Bu nedenle, hastaların bu yöntemi seçmeden önce cerrahi riskleri dikkatlice gözden geçirmeleri gerekmektedir. Ayrıca, uygulamanın sonuçları her hastada farklı olabileceğinden, hastaların beklentileri hakkında gerçekçi olmaları da önemlidir.

Cerrahi Tedavinin Kararlaştırılması

Parkinson hastalığı, ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri sunar. Cerrahi tedavi seçenekleri, hastanın yaşına, parkinson ilerleme evresine, diğer sağlık sorunlarına ve ilaç tedavisine yanıt verme durumuna göre belirlenir.

Cerrahi tedavi, genellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen, sert kaslar ve titreme gibi belirtileri düzeltmek için tercih edilir. Ancak Parkinson hastalığına sahip olan herkes, cerrahi seçenekleri kullanamaz. Cerrahi seçeneklerinin kullanımı için bazı kriterler vardır.

Cerrahi tedavi için uygun adaylar genellikle genç olan ve hastalığın ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalardır. Cerrahi tedavi sırasında ortaya çıkabilecek yan etkileri ve riskleri dikkate aldığımızda, cerrahi tedavi seçenekleri sadece ciddi belirtileri olan hastalar için uygun görülür.

Cerrahi tedavi seçenekleri, hastaların ameliyata uygun bir genel sağlık durumuna sahip olmalarını gerektirir. Eğer hastada diğer sağlık sorunları varsa veya ağır ve kronik hastalıklar varsa, cerrahi tedavi seçeneği etkisiz veya tehlikeli olabilir.

Cerrahi tedavi seçeneğinin kullanılması için belirli bir süre ilaç tedavisi alınması gereklidir. Bu süre hastadan hastaya değişebilir. Ameliyattan önce, doktorlar genellikle hastalığın seyrini değerlendirerek, cerrahi tedavi seçenekleri konusunda karar verirler.

Genel olarak, Parkinson hastalığında cerrahi tedavi seçenekleri ilaç tedavisine yanıt vermeyen ve ciddi belirtileri olan hastalarda tercih edilir. Ancak cerrahi tedavi seçenekleri, her hastaya uygulanamayacağından, bireysel hastanın sağlık durumunu ve ilaç tedavisine yanıtını göz önünde bulundurarak karar verilir.

Tedavinin Uygulanması

Parkinson hastalığının cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmadan önce hastalar, ameliyat öncesi hazırlıkların tamamlanması ve doktorun tavsiyelerinin takip edilmesi gerektiğini bilmelidir. Ameliyat sırasında, hastalar genellikle uyanık kalır ve yerel anestezi alırlar. Cerrahi sırasında, beyin haritalaması yapılır ve elektriksel aktiviteyi ölçmek için elektrotlar yerleştirilir.

Klinik tedaviye kıyasla cerrahi tedavinin daha yüksek bir riski olduğundan, hastalar doktorlarının önerilerine tam olarak uymalıdır. Tedavi sonrası, hastalar bir süre hastanede kalabilir veya eve taburcu edilebilirler. Tedavi sonrası izleme ve bakım yapılması önemlidir.

Cerrahi tedavi seçeneği tercih edildiğinde, hastaların uzman bir beyin cerrahisi ekibi ile çalışmaları önerilir. Ameliyat sonrası da, hastaların tıbbi bakımı ve düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

Uzun Süreli Sonuçlar ve Bakım

Parkinson hastalığı cerrahi tedavisi sonrası hastaların uzun vadeli sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Derin beyin stimülasyonu ve lezyon yöntemleri ile tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğu iyileşme kaydetmektedir. Özellikle derin beyin stimülasyonu yöntemi, hastaların günlük yaşantısının büyük ölçüde normalleşmesine yardımcı olmaktadır.

Ancak tedavi sonrası düzenli kontroller ve bakım da çok önemlidir. Hastaların düzenli olarak doktorlarının tavsiyelerine uyması, tedavi sürecini yakından takip etmesi ve ilaçlarını düzenli olarak kullanması gerekir. Bunun yanı sıra, genel sağlık durumuna da dikkat edilmelidir.

Parkinson hastalığı cerrahi tedavisi sonrası hastaların fiziksel, davranışsal ve düşünsel durumları da yakından takip edilmelidir. Düzenli egzersizler, beslenme düzeninin takip edilmesi ve stres yönetimi de hastaların sağlık durumunu olumlu yönde etkilemektedir.

Ayrıca, hastaların aileleri de tedavinin uzun vadeli sonuçları ve bakımı konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Hastaların genel sağlık durumunu takip edebilmeleri için, doktorlarının söylediklerini takip etmeleri, düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri ve yaşam tarzlarını tedavi sürecine adapte etmeleri gerekmektedir.

Yorum yapın