Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp kapak hastalıkları, kalp kapaklarının görevini yapamaması sonucunda ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Bu hastalıklar genellikle kalp kası zayıfladığında ortaya çıkar ve ilerleyici bir süreç gösterir. En çok görülen belirtileri arasında nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk ve göğüs ağrısı yer alır. Hastalığın seviyesine göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Erken teşhis ve tedavi için düzenli sağlık kontrollerinin yapılması önerilmektedir.

Mitral Kapak Hastalığı

Mitral kapak hastalığı, kalbin sol kulakçığı ile sol karıncık arasında bulunan kapakta oluşan bir sorundur. Bu sorun, kapak darlığı veya kapak yetmezliği şeklinde olabilir.

Kapak darlığı, kapakların sertleşmesi nedeniyle kalbin pompalama işlevinde zorlanmaların yaşanmasına sebep olur. Kapak yetmezliği ise, kapakların yetersiz şekilde kapalı kalması nedeniyle kanın geri kaçmasına neden olabilir.

Mitral kapak hastalığına neden olabilecek birçok faktör vardır. Bunlar arasında kalp krizi, romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, travmalar ve doğuştan gelen problemler yer alır. Tedavi yöntemleri arasında kalp ameliyatları, ilaç tedavileri ve kapak onarımları bulunur.

Aort Kapak Hastalığı

Aort kapak hastalığı, aort kapakta oluşan bir sorundur. Belirtileri arasında nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, yorgunluk ve bayılma yer alır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında aort kapak değiştirme veya onarımı yer alır.

Aort kapak hastalığı olan kişiler çoğu zaman nefes darlığı yaşarlar. Hatta fiziksel aktiviteden sonra bile nefes darlığı görülebilir. Ayrıca çarpıntı, göğüs ağrısı, yorgunluk ve bayılma gibi semptomlar da olabilir.

Cerrahi tedavi seçenekleri genellikle aort kapak değiştirme veya onarımıdır. Aort kapak değişimi, mevcut kapak çıkarılarak protez bir kapak yerleştirilmesini içerir. Aort kapak onarımı ise mevcut kapak düzeltildikten sonra korunur.

Belirtileri hafif olan kişilere ilaç tedavisi önerilirken, belirtileri yoğun olanlarda cerrahi işlem önerilir. Bu nedenle belirtileri göz ardı etmemek ve erken teşhis oldukça önemlidir.

Aort Kapak Darlığı

Aort kapak darlığı, aort kapakta daralmanın olması durumudur. Bu darlık nedeniyle kan akışı azaldığından kalp yeterince kan pompalayamaz. Bu durumda vücudun çeşitli bölgeleri yeterince oksijen alamaz. Aort kapak darlığı, belirtileri genellikle belirgin olmayacak kadar hafif olabilir. Ancak, semptomlar şiddetlenmeye başladığında nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, göğüs ağrısı ve bayılma hissi görülebilir.

Aort kapak darlığı, kalp kapak hastalıkları arasında en sık görülen hastalıklardan biridir. Başlıca sebepleri arasında yaşlanma süreci, doğuştan gelen kalp kusurları, enfeksiyonlar, kemik ve eklemlerle ilişkili hastalıklar, romatizmal hastalıklar yer alır.

 • Tansiyonun kontrol altına alınması
 • Hayat tarzı değişiklikleri
 • İlaç tedavisi
 • Cerrahi müdahale

Eğer semptomlar kontrol edilemez hale gelirse ve tedavi edilmezse, aort darlığı kalp yetersizliği, kalp krizi ve ani ölüme neden olabilir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavinin önemi oldukça büyüktür.

Sebepleri

Aort kapak darlığı, yavaş yavaş ilerleyen bir hastalıktır ve öncelikle yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte, bazı insanlarda doğuştan gelen bir nedeni olabilir veya romatizmal ateş gibi enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra, ateroskleroz gibi kalp hastalıkları da aort kapak darlığına yol açabilir. Sigara içmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı risk faktörleri arasındadır.

Tedavisi

Aort kapak darlığı tedavisi hastanın durumuna ve semptomlarına bağlı olarak değişebilir. İlaçlar, kalp kapak replasmanı ve balon valvüloplasti (PVT) tedavi seçenekleri arasında yer alır. İlaçlar, kan damarlarını genişletmek, kanı sulandırmak veya kalbin pompalamasını desteklemek için kullanılabilecek dört farklı kategoride mevcuttur. Kalp kapak replasmanı, aort kapak darlığı ciddiyetini ve hastanın durumunu dikkate alarak cerrahi bir prosedürdür. Ayrıca, PVT, küçük bir kesi ile kateter takılması ve aort kapağındaki sertliği gideren bir balonun şişirilmesini içerir.

Aort Kapak Yetmezliği

Aort kapak yetmezliği, kalbin pompa işlevinin bozulması nedeniyle oluşan ve aort kapağın tam olarak kapanmaması sonucunda kanın geri kaçağıyla karakterize bir kalp kapak hastalığıdır. Bu durumun bazı belirtileri arasında nefes darlığı, çarpıntı, göğüste ağrı veya rahatsızlık ve yorgunluk yer alır.

Aort kapak yetmezliği tedavi edilmezse, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu veya diğer kalp hastalıklarına neden olabilir. Bu nedenle, bu hastalığın tedavisi oldukça önemlidir. Tedavi seçenekleri arasında aort kapak değişimi veya onarımı yer alır. Hangi tedavi yönteminin uygun olduğunu belirlemek için doktorunuzun değerlendirmesi gereklidir.

 • Aort kapağın hasar görmesi veya sertleşmesi
 • Aort kapağın iltihaplanması veya enfekte olması
 • Kalp yetmezliği

Aort kapak yetmezliği tedavisi, semptomları hafifletmeyi, kalbin işlevini düzeltmeyi ve komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, ameliyat veya kombine tedaviler yer alabilir.

Tedavi Türü Açıklama
İlaç tedavisi Belirtileri hafifletmek, kalbin yükünü azaltmak için kullanılır.
Ameliyat Aort kapak değiştirme veya onarımı yapılabilir.
Kombine tedaviler İlaç tedavisi ve ameliyat bir arada kullanılabilir.

Nedenleri

Aort kapak yetmezliği birden fazla nedeni olabilen bir kalp hastalığıdır. En yaygın nedenleri arasında kalp kasının zayıflaması, kalp krizi geçirme, romatizmal ateş, enfeksiyon ve kalp kapaklarının fiziksel hasar görmesi yer almaktadır.

Ayrıca, yaşlılık, sigara kullanımı, yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol düzeyleri, diyabet ve ailede kalp hastalığı öyküsü olan kişilerde aort kapak yetmezliği riski daha yüksek olabilir. Bu nedenler, hastalığın gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

 • Kalp kasının zayıflaması
 • Kalp krizi geçirme
 • Romatizmal ateş
 • Enfeksiyon
Nedenleri Risk Faktörleri
Kalp kasının zayıflaması Yaşlılık
Kalp krizi geçirme Sigara kullanımı
Romatizmal ateş Yüksek kan basıncı
Enfeksiyon Yüksek kolesterol düzeyleri

Tedavisi

Aort kapak yetmezliği tedavisi, semptomların şiddetine ve hastanın genel durumuna göre değişebilir. İlaç tedavisi ile kan akışı düzenlenerek semptomlar kontrol altına alınabilir. Ancak ilaçlar yeterli olmadığında ya da aort kapak yetmezliği nedeniyle kalpte ciddi hasarlar oluştuğunda cerrahi tedavi gerekli olabilir.

Cerrahi tedavide en sık kullanılan yöntem aort kapak değiştirme ameliyatıdır. Bu ameliyat genellikle açık kalp ameliyatı olarak gerçekleştirilir ve hastanın aort kapağı yapay bir kapak ile değiştirilir. Yapay kapaklar genellikle ömür boyu yeterli performansı gösterir ve hastanın semptomları iyileşir.

Endovasküler onarım, kapak tamir etmek için küçük bir kataterin kullanıldığı invaziv olmayan bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle yaşlı hastalar için daha az riskli bir seçenek olabilir.

Diğer tedavi seçenekleri arasında aort kapak onarımı, aort cerrahisi ve TAVI (Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu) yer alır. Hangi tedavinin uygun olduğuna karar vermek için, hastanın durumu, semptomları, yaş ve genel sağlık durumu gibi faktörler de göz önünde bulundurulur.

Pulmoner Kapak Hastalığı

Pulmoner kapak hastalığı, pulmoner arterin kalbin sağ tarafındaki açıklığında bir darlık nedeniyle kanın akışını engelleyerek kalbin sağ tarafındaki basıncı artırır. Hastalığın belirtileri nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, yorgunluk, bayılma hissi ve öksürük olabilir. Tanı, fizik muayene, ekokardiyografi, elektrokardiyogram, göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi tarafından yapılır.

Triküspit Kapak Hastalığı

Triküspit kapak hastalığı, kalbin triküspit kapak adı verilen kapağında yaşanan bir sorundur. Bu hastalığın belirtileri arasında nefes darlığı, şişlik ve yorgunluk yer alır. Hastalığın nedenleri arasında kalp damar hastalığı, enfeksiyonlar, veya kalp krizi yer alabilir.

Triküspit kapak hastalığı tedavisi, hastanın semptomlarına ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak değişebilir. Tedavide kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, ve darlığı açmak için kullanılan balon valvüloplasti yer alır.

Hasta hastalığın nedenine ve tedavi seçeneklerine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme gerektirir. Triküspit kapak hastalığı olan hastaların, doktorlarıyla beraber çalışarak tedavi planlarını oluşturmaları önemlidir.

Triküspit Kapak Yetmezliği

Triküspit kapak yetmezliği, kalbin sağ kanadındaki triküspit kapakta bir sızıntı olduğunda ortaya çıkan bir kalp kapak hastalığıdır. Bunun nedeni, triküspit kapak halkasının genişlemesidir.

Bu hastalığın en yaygın nedenleri arasında kalp yetmezliği, kalp kası hastalığı, enfeksiyonlar ve romatizmal ateş sayılabilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, kalp cerrahisi ve kalp kapak replasmanı yer alır.

 • İlaç tedavisi: Kalp ritmi ve kan akışını kontrol etmeye yardımcı olan ilaçlar genellikle kullanılır. Diüretikler, ACE inhibitörleri ve beta blokerleri gibi ilaçlar, semptomların hafifletilmesine yardımcı olur.
 • Kalp cerrahisi: Cerrahi tedavi seçeneği, triküspit kapak tamirini veya değiştirilmesini içerebilir. Doktorlar, hastanın durumuna, sağlık geçmişine ve semptomlarına göre bir tedavi planı önerir.
 • Kalp kapak replasmanı: Cerrahi, triküspit kapak hasarlıysa kapak replasmanını içerebilir. Bu, bir yapay kapak takılması anlamına gelir ve kalbin normal şekilde işleyebilmesine yardımcı olur.

Triküspit Kapak Darlığı

Triküspit kapak darlığı, kalbin triküspit kapak denilen kapağının daralması sonucunda ortaya çıkan bir kalp hastalığıdır. Belirtileri arasında nefes darlığı, öksürük, yorgunluk, çarpıntı ve ödem yer almaktadır. Tanı için fizik muayene, elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyogram ve göğüs röntgeni yapılabilir. Tedavi, semptomları hafifletmek için ilaç kullanımı veya kapak değiştirme cerrahisi ile gerçekleştirilebilir.

Yorum yapın