Çocuk Ürolojisi

Bu makalede, çocuklar tarafından sıkça yaşanan ürolojik sorunlar ele alınacak. Üriner sistem ve sık görülen hastalıklar hakkında bilgi verilecek. Ayrıca, idrar kaçırma problemleri, nörojen mesane ve tedavi seçenekleri, enuresis tedavisi, fimozis nedir ve tedavisi, testis problemleri, aynı tarafta inguinal herni ve hydrosel birlikte görülme durumu ve diğer ürolojik sorunlara girişimsel tedavi yöntemleri de konu edilecektir.

Üriner Sistem

Çocuklar açısından önemli bir konu olan üriner sistem, idrar yolu, böbrekler, mesane ve üretra gibi organları içeren sistemdir. Çocuklarda en sık görülen üriner sistem problemleri arasında idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve mesane problemleri bulunmaktadır. Bu problemler zamanında tedavi edilmezse, böbrek hasarına yol açabilir. Ayrıca, çocuklarda ürinasyon (işeme) problemleri de sıkça görülebilir. Ebeveynler, çocuklarının işeme alışkanlıklarını dikkatle takip etmeli ve gerektiğinde bir doktora başvurmalıdır.

Çocuklarda mesane ve böbrek problemleri sıklıkla görülür. Bunların başında idrar yolu enfeksiyonları gelmektedir. Enfeksiyonlar özellikle kız çocuklarında yaygındır. Belirtileri arasında sık işeme, idrar yaparken yanma ve karın ağrısı bulunur. İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi, hastalığın şiddetine ve tipine göre değişmektedir. Doktorun önerdiği antibiyotikler genellikle etkili olur. Fakat enfeksiyonlar sürekli tekrarlanıyorsa, uzun vadeli tedavi gerekebilir.

Bir diğer yaygın üriner sistem problemi de böbrek taşlarıdır. Bu taşlar, böbreklerde biriken minerallerden oluşur. Böbrek taşları ağrıya, kusmaya veya idrarda kanama gibi semptomlara neden olabilir. Küçük taşlar genellikle kendiliğinden düşerken, daha büyük taşlara cerrahi müdahale gerekebilir. Tedaviye başlamadan önce, doktorlar önce taşların boyutunu ve yerini belirlerler.

 • Üriner sistem problemlerinin önlenmesi için:
 • Çocuklara yeterli miktarda su içirin.;
 • Yeterli miktarda C vitamini alın;
 • İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için çocukların genital bölgesinin temizliğine dikkat edin;

İdrar Kaçırma

Çocuklarda idrar kaçırma sıkça görülen bir sorundur ve birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler arasında mesane kaslarının zayıf olması, idrar yolunun enfeksiyonu, nörojen mesane ve kabızlık bulunur. Bu durum genellikle çocukların gelişim sürecinin bir parçasıdır ve normal bir durumdur. Ancak, idrar kaçırma problemi çocuğun yaşam kalitesini etkileyebilir ve çocuklarda stres, anksiyete ve düşük özgüvene neden olabilir.

Birçok çocuk, yatağını ıslatma veya gece altını ıslatma olarak adlandırılan idrar kaçırma sorunu yaşar. Bu durum genellikle gece idrara çıkmak için uyanamama veya mesaneyi tamamen boşaltamama nedeniyle oluşur. Tedavi seçenekleri arasında mesane eğitimi, ilaç tedavisi ve inkontinans ürünleri kullanımı bulunur. Her durumda, çocuğun özgüvenini sağlamak ve cesaretlendirmek en önemli faktördür.

 • İdrar kaçırmanın bir diğer yaygın nedeni de nörojen mesanedir.
 • Nörojen mesane, mesane kasları duyusal veya motor sinirler tarafından kontrol edilemediğinde oluşur.
 • Bu durum, sinir sistemi problemleri, ilaç yan etkileri veya sinir sistemi enfeksiyonları nedeniyle oluşabilir.
Nedeni Tedavi
Mesane kaslarının zayıf olması Mesane eğitimi, ilaç tedavisi
İdrar yolunun enfeksiyonu İlaç tedavisi, antibiyotikler
Nörojen mesane Non-invaziv tedavi, cerrahi tedaviler

Nörojen Mesane

Nörojen mesane, sinir sistemindeki bir hasar ya da rahatsızlık nedeniyle idrar torbasının normal işlevini yerine getirememesi durumudur. Bu durum, çocuklarda sık rastlanan bir problemdir. Tedavisi için öncelikle nörolojik incelemeler ve tanı yöntemleri uygulanır. Farmakolojik tedavi, botox enjeksiyonları veya çocuğun yaşına ve durumuna göre koterizasyon ya da cerrahi işlemler de uygulanabilir.

Cerrahi Seçenekleri

Nörojen mesane tedavisinde kullanılan cerrahi seçenekler bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında ürodinamik bozuklukları yatıştırmayı amaçlayan Kolomboplasti, Mesane Modifikasyonu, İnterstim Cihazı ve Siringomiyeli Tedavisi yer alır. Bu cerrahi seçenekler, ciddi vakalarda alternatif tedavi yöntemleri olarak kullanılır ve hasta öncelikle bir uzmana danışmalıdır.

Non-invaziv Tedavi Yöntemleri

Nörojen mesane tedavisinde kullanılan non-invaziv yöntemler birkaç türde verilmektedir. Bu yöntemler arasında davranışsal tedavi, pelvik taban kaslarını güçlendirme egzersizleri ve ilaç tedavisi sayılabilir.

Davranışsal tedavi, mesane boşaltma alışkanlıklarını değiştirerek kontrolü sağlamayı öğretir. Günlük tuvalet programları belirlemek, sıvı alımını düzenlemek ve tuvalet eğitimi vermek bunların arasında yer alır. Pelvik taban kaslarını güçlendirme egzersizleri, idrar kaçırmayı önlemede etkilidir ve kasların güçlenmesini sağlar. İlaç tedavisi genellikle antikolinerjikler içerir ve mesanenin kontrolü üzerinde etki gösterir.

Non-invaziv tedavi yöntemleri, çocuklar için daha az invaziv ve daha az riskli olmasına rağmen, tedavi süresi daha uzun olabilir ve sonuçlar diğer yöntemlere göre daha az etkilidir.

Enuresis

Enuresis, erkek ve kız çocuklarında sıkça görülen bir problemdir. Gece altını ıslatma olarak bilinir. Tedavi yöntemleri arasında davranışsal terapi, ilaç tedavisi ve idrar tutma egzersizleri yer alır. Ayrıca, gece altını ıslatan çocuklar için özel tasarlanmış pedler de kullanılabilir.

Davranışsal terapiler, çocuğun kontrolü artırmaya ve altını tutabilmesine yardımcı olur. İlaç tedavileri, altını tutmaya yardımcı olmak için reçete edilir. İdrar tutma egzersizleri ise çocuğun kaslarını güçlendirmesine yardımcı olur ve altını tutmaya yardımcı olur.

 • Aileler, çocuklarının psikolojik sağlığını korumak için sabırlı ve anlayışlı olmalıdır.
 • Ulusal Enuresis Derneği gibi uzman kuruluşlar, ailelere çocuklarının tedavisi konusunda tavsiyelerde bulunabilirler.

Fimozis

Fimozis, erkek çocuklarda sık görülen bir durumdur. Penis başını çevreleyen sünnet derisinin daralması sonucu gerçekleşen bu durum, penis başının açılamamasına ve idrar yaparken ağrıya neden olabilir. Fimozisi olan çocukların tedavisi genellikle cerrahidir. Cerrahi seçenekler arasında sünnet ve prepusyotomi (daralan sünnet derisinin kesilmesi) bulunur. Ancak bazı durumlarda, fizyoterapi gibi non-invaziv tedavi yöntemleri de kullanılabilir.

Sünnet

Sünnet, çocuklarda sık görülen fimozis tedavisinde en yaygın yöntemdir. Fimozis, penisin sünnet derisinin dar olması ya da açılmaması sonucu sıkça görülen bir rahatsızlıktır. Sünnetle sünnet derisi kesilerek çözüm sağlanır. Bu işlem, idrar yolu enfeksiyonları, balanitis ve kanser gibi ciddi sorunların önlenmesinde de önemlidir. Ancak sünnet sonrası bakımın doğru yapılması, enfeksiyonların önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Sünnet uzman bir doktor tarafından yapılmalı ve lokal anestezi altında gerçekleştirilmelidir. Bu sayede çocukların ağrı ve rahatsızlık duyması en aza indirilir. Sünnet sonrası dönemde iyileşme sürecini hızlandırmak için çocukların bölgeyi temiz tutması ve doktorun önerilerine uyması gerekmektedir.

Sünnet Sonrası Komplikasyonlar

Sünnet sonrası komplikasyonlar nadir görülse de görülme ihtimalleri vardır. Komplikasyonlar arasında enfeksiyon, aşırı kanama, yara iyileşmesinde gecikme ve yaranın açılması bulunur. Tedavi yöntemleri enfeksiyonlar için antibiyotik kullanımı, kanama için lokal basınç uygulaması ve yaraların iyileştirilmesi için topikal ilaçlar kullanılabilir. Nadir durumlarda, tekrarlayan kanama veya yara açılması durumunda cerrahi müdahale gerekli olabilir.

Testis Problemleri

Çocuklarda görülen testis problemleri arasında en sık rastlananı testis torbasında oluşan şişliklerdir. İnguinal herni, hydrocele ve varikosel sıkça karşılaşılan bu durumlar arasındadır. Testis torsiyonu ise daha ciddi bir durumdur ve acil cerrahi müdahale gerektirir. Bunların yanı sıra testis kanseri de nadiren görülebilen bir problemdir. Testis problemlerinde erken teşhis ve tedavi önemlidir. Genellikle fizik muayene ve ultrasonografi yöntemleri kullanılır.

 • İnguinal herni: Karın içi organların testis torbasına inmemesi ya da inerken hep birlikte testis torbasına inmesi sonucu torbada şişlik oluşur. Yenidoğanlarda %3-5 oranında görülür. Tedavi cerrahidir.
 • Hydrocele: Testis torbasında sıvı birikmesi sonucu oluşan şişliktir. Çoğunlukla kendiliğinden geçer. Tedaviye ihtiyaç duyulmaz, ancak hastanın izlenmesi gerekir.
 • Varikosel: Testislerin çevresini saran damarlarda genişleme sonucu oluşan bir durumdur. Ancak genellikle ağrıya sebep olmayan bir sorundur.
 • Testis torsiyonu: Testislerin dönmesi sonucu kan dolaşımı kesilir ve hayati bir sorun oluşabilir. Bu durum acil cerrahi müdahale gerektirir.
 • Testis kanseri: Çocukluk çağında nadiren görülen bir durumdur. Yüksek erken teşhis ve tedavi oranları sayesinde iyi bir prognoza sahiptir.

Testis Torsiyonu

Testis torsiyonu, erkek çocuklarında nadir görülen ancak acil müdahale gerektiren bir ürolojik sorundur. Testislerin damarları sarmal halde olduğundan, bu sarmalın kendiliğinden kendi çevresinde dönmesi sonucu testisin beslenmesi bozulur ve bu durum kan akışının kesilmesine neden olabilir. Bu acil bir durumdur ve hızlı müdahale gerektirir.

Bu durumda testis torbalanarak, dönüşün tersine çevrilmesi ya da açık cerrahi yoluyla yeterli kan akışının sağlanması gerekiyor. Tedavi edilmediği takdirde, testisin kaybı ve infertilite gibi ciddi sonuçlara neden olabilir.

Aynı Tarafta İnguinal Herni ve Hydrosel

Aynı tarafta inguinal herni ve hydrosel birlikte görülebilir. İnguinal herni, kasık bölgesindeki bir boşluğa bağırsak ya da diğer dokuların çıkmasıdır. Hydrosel ise bu bölgedeki sıvı birikiminden kaynaklanır. Her ikisi de aynı tarafta olabilir ve genellikle cerrahi tedavi gerektirir. Ancak, tedavi yöntemleri farklı olabilir ve doktorunuzun tavsiyesi doğrultusunda yapılması önemlidir.

Girişimsel Tedaviler

Ürolojik sorunlar, bazı durumlarda ilaç tedavisi ile çözüme kavuşmaz. Bu gibi durumlarda girişimsel tedavi yöntemleri uygulanabilir. Buna örnek olarak, üreteral reflü tedavisinde kullanılan endoskopik bir yöntem olan Deflux, böbrek taşı tedavisinde kullanılan lithotripsy, idrar yolu darlıklarının tedavisinde kullanılan dilatasyon ve stent yerleştirme işlemleri verilebilir. Ayrıca, ciddi nörojen mesane vakalarında sürekli veya kateterizasyon yoluyla idrar akışını sağlamak için üriner diversiyon cerrahisi yapılabilir. Bu cerrahi işlemler, özellikle uzman bir hekim tarafından yapılmalı ve ardından uygun bir takip yapılmalıdır.

Yorum yapın