Bir İnsanın Narsist Olduğunun 13 İşareti

Narsisizm, kişinin kendisini aşırı derecede önemli hissettiği, diğerlerinin duygularına kayıtsız kaldığı bir kişilik özelliğidir. Narsisizm belirtileri arasında kendini sürekli öne çıkarmak, başkalarını küçük görmek, empati eksikliği ve aşırı kontrol isteği yer alır. Aynı zamanda, narsistler genellikle manipülatif davranışlar sergilerler ve eleştirilere aşırı duyarlıdırlar. Bu makalede, bir insanın narsist olabileceğinin 13 işaretini inceleyeceğiz.

Kendisini Gösterme İsteği

Kendisini gösterme isteği, narsist kişiliklerin en belirgin özelliklerinden biridir. Bu kişiler, sürekli olarak öne çıkmaya çalışır ve kendilerine ilgi odağı olmayı hedeflerler. Bu durum, çevrelerindeki insanlar tarafından genellikle egocentriklik olarak nitelendirilir.

Narsistler, kendilerini sürekli övmek ve başkalarından takdir beklemekten hoşlanırlar. Kendilerine olan güvenleri, tamamen başkalarının onayına bağlıdır ve bu nedenle sürekli olarak övgü almak için çaba gösterirler.

Bu kişiler, başkalarının ilgisini çekmek için her türlü yolu denerler. Bunu yaparken, diğer insanların ihtiyaçlarını tamamen göz ardı ederler ve çevrelerindeki insanların kendilerine bakış açısına takıntılı bir şekilde odaklanırlar.

Empati Eksikliği

Empati eksikliği, narsist kişilerin en belirgin özelliklerinden biridir. Bu kişiler, diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarına kayıtsız davranırlar ve genellikle sadece kendi ihtiyaçlarını ön planda tutarlar. Empati eksikliği, aynı zamanda başkalarının hislerine karşı duyarsızlık ve kayıtsızlık da anlamına gelir.

Bu kişiler genellikle başkalarının ne hissettiğini veya neler yaşadığını anlamazlar. Empati eksikliği, genellikle ilişkilerde sorunlara yol açar ve başkalarının hislerine ve ihtiyaçlarına karşı kayıtsızlık, narsist kişinin egoistik ve kendini merkezci davranmasının nedeni olabilir.

  • Empati eksikliği gösteren kişilerin, diğer insanlarla sıcak, samimi ve anlayışlı ilişkiler kurması zordur.
  • Bu kişiler, kendilerini diğer insanların üzerinde görür ve bu nedenle başkalarına karşı bir üstünlük hissederler.
  • Empati eksikliği ayrıca, narsist kişinin, başkalarına duyarsız kaldığı ve onların ihtiyaçlarına cevap vermediği durumlar da yaratır.

Kendini Övme ve Başkalarını Küçük Görme

Bir insanın narsist olduğunun belirtileri arasında “Kendini Övme ve Başkalarını Küçük Görme” davranışı da bulunur. Narsist bir kişi, sürekli olarak kendini övebileceği fırsatları arar ve aynı zamanda başkalarını küçük görmeye çalışır. Kendini övme davranışı, özgüven sağlamak için bir yoldur ve narsist kişiler bu yolu sıklıkla kullanırlar. Ayrıca, başkalarını aşağılayarak kendilerini üstün hissetmeye çalışırlar. Bu davranışlar, narsist kişilerin sosyal ilişkilerinde sorun yaşamasına neden olabilir.

Kendini Hayranlıkla İzletme

Kendini hayranlıkla izletme, narsist bir kişiliğin belirtilerinden biridir. Bu davranışı sergileyen kişiler, sürekli kendilerini övüp yücelterek başkalarının kendilerine hayranlıkla bakmasını beklerler. Bu tutumlarıyla, sürekli dikkat çekmeyi ve özgüvenlerini arttırmayı hedeflerler. Ancak bu davranış, çevresindeki insanların güvenini kaybetmelerine neden olabilir.

Eleştirileri Kaldıramama

Bir narsist, eleştirileri kabul etmekte zorlanabilir ya da eleştirilere aşırı duyarlı bir şekilde tepki verebilir. Kendini sürekli övme ihtiyacı içinde olan bir narsist, eleştirilerle başa çıkamaz ve başkalarını eleştirerek savunma mekanizmalarını devreye sokabilir. Narsistler, eleştirileri benlik saygısını kötü etkileyen bir saldırı olarak algılar ve savunma mekanizmaları devreye girer. Eleştiriyi, eleştiriyi yapan kişiyi kötülemek olarak algılarlar. Bu davranışları nedeniyle narsistler konuşulmaz bir hale gelirler ve insanlarla iletişimde zorluk yaşarlar.

Aşırı Kontrol İsteği

Bir insanın narsist olduğunu gösteren belirtiler arasında, aşırı kontrol isteği de yer almaktadır. Narsist bir kişi, çoğu zaman kontrolsüz ya da beklenmedik durumlardan rahatsızlık duyarak, her şeyin kendi kontrolünde olmasını istemektedir. Bu durum, ilişkilerinde güvensizlik yaratan ve insanların narsist kişiyle birlikte hareket etmesini zorlaştıran bir davranıştır.

Narsist kişiler, kontrolsüz ortamlarda kendilerine hükmedemeyeceklerini düşündüklerinde ya da başkalarının kararlarına saygı göstermek zorunda oldukları noktalarda zorlanırlar. Bu durum, genellikle zorba bir tavır benimsemelerine ve insanların kararlarını baskı altında vermelerine neden olur. Narsist biriyle ilişki içindeyseniz, bu tür davranışlara maruz kalmaktan kaçınmak için sınırlarınızı net bir şekilde belirlemeniz önemlidir.

Benmerkezcilik

Benmerkezcilik, narsisizmin en belirgin özelliklerinden biridir. Narsist bir insanın, sürekli kendi çıkarlarına ve ihtiyaçlarına odaklanması, başkalarının ihtiyaçlarını ya da duygularını önemsememesine yol açabilir. Bu davranış kalıbı, kişinin hayatındaki ilişkilerde problemlere neden olabilir. Kendini sürekli ön planda tutan biri, diğer insanların duygu ve ihtiyaçlarına önem vermediği için başkalarıyla bağ kurmakta zorlanabilir. Benmerkezcilik, bencil ve egoist davranışlar sergilemeye de neden olabilir.

Bu davranış kalıbının üstesinden gelmek için, kişinin öncelikle başkalarının da duygu ve ihtiyaçlarının olduğunu kabul etmesi gerekir. Empati kurarak, diğer insanların bakış açısını anlamak ve onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Böylece, daha sağlıklı ve keyifli ilişkiler kurmak mümkün olabilir.

Ayrıca, kişinin kendine özen göstermek ve kendi ihtiyaçlarına da önem vermek gerekiyor. Ancak, bunun diğer insanların haklarına saygısızlık etmeden yapılması önemlidir.

Benmerkezcilik, narsisizmin bir belirtisi olabilir, ancak kişinin narsist olduğundan emin olmak için diğer belirtiler de dikkate alınmalıdır.

Başkalarına Aşağılık Hissettirme

Başkalarına aşağılık hissettirme davranışı, narsist kişilerin sıklıkla sergilediği bir tutumdur. Kendini üstün hissetme arzusu, başkalarını aşağılamaya veya dalga geçmeye yönelik hareketlere yol açabilir.

Bu tür davranışlarla narsist kişiler, kendi özdeğer algılarını arttırmaya çalışırlar. Ancak bu tür davranışlar başkalarına zarar verir ve sağlıklı bir toplumsal etkileşime izin vermez.

Başkalarına aşağılık hissettirme davranışınız varsa, bu konuda yardım almak için çevrenizdeki desteği aramanız önemlidir.

Sürekli Övgü Bekleme

Narcissistic people often seek validation and praise from others to boost their self-confidence. They have an excessive need for admiration, and they often expect others to praise them all the time. They may become angry or resentful if they don’t receive the attention they believe they deserve. This obsession with receiving compliments and approval can be a sign of low self-esteem.

Those with a constant need for praise might go out of their way to make themselves look good to others and seek validation in every situation. They may seem to be outgoing and self-assured, but in reality, they lack self-confidence and are continuously searching for external validation. They may go to great lengths to get the attention and compliments they think they deserve, even if it means making up stories or exaggerating their accomplishments.

The constant need for praise can be harmful to themselves, as they put their self-worth in the hands of others. They should seek help in building their self-esteem by valuing their own accomplishments and not relying on others to feel good about themselves.

Manipülatif Davranışlar

Manipülatif narsistler, kendilerinin veya amaçlarının gerçekleşmesi için sürekli başkalarını kontrol etme veya istediklerini yaptırmak için manipülatif davranışlar sergilerler. Bu tür davranışlar, genellikle insanları suçlama, yalan söyleme, şantaj yapma veya tehdit etme gibi yöntemlerle gerçekleşir. Manipülatif davranışlar sergileyen insanlar, diğerlerini kendi amaçlarına ulaşmak için kullanır ve genellikle başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını umursamazlar.

Sorunları Başkalarına Yüklemek

Bir narsist, kendi hatalarını veya sorunlarını kabul etmek yerine, başkalarının suçlu olduğunu veya sorumluluktan kaçtığını düşünebilir. Sorunları başkalarına yüklemeye çalışarak kendini suçsuz tutarlar.

Örneğin, bir projede başarısız olduğunda narsist bir kişi, çalışma arkadaşlarının yeterince çaba göstermediğini veya kendisine yeterli zaman verilmediğini düşünebilir. Bu şekilde, sorumluluğu başkalarına yükleyerek, kendi hatalarını kabul etmekten kaçınır.

Diğer taraftan, narsist kişiler, başkalarını manipüle etmek için de bu davranışı kullanabilirler. Kendileriyle ilgili bir sorunda suçu başka birine atarak, sorumluluktan kaçınırken aynı zamanda diğer kişiyi suçluymuş gibi gösterirler.

Sorunları başkalarına yüklemek, narsisizmin bir başka işaretidir. Bu davranış, diğer kişilerin duygularına ve haklarına saygısızlıktır ve ilişkileri zehirleyebilir.

Empati Yoksunluğu

Empati yoksunluğu, bir insanın başkalarının hislerine ve duygularına kayıtsız kalması ve duyarsız davranmasıdır. Empati eksikliği yaşayan bir insan genellikle başkalarının duygularını anlamada zorlanır ve bu nedenle de başkalarına karşı yargılayıcı veya acımasız olabilir. Empati yoksunluğu olan kişiler genellikle kendilerini ön plana çıkarmak için başkalarını kullanır ve kendi çıkarları doğrultusunda davranırlar. Bu davranış şekli, karşılarındaki insanları incitebilir ve ilişkileri olumsuz etkileyebilir.

Zayıf Bir Özdeğer Algısı

Zayıf bir özdeğer algısı, narsisistik kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar için oldukça yaygındır. Bu kişiler, sürekli takdir ve övgü bekleyerek özgüvenlerini sağlamaya çalışırlar. Ancak yine de kendilerine güvenleri yoktur ve sürekli başkalarının onayına ihtiyaç duyarlar. Bu durum, sağlıklı ilişkiler kurmalarını ve başarılı olmalarını engelleyebilir.

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan insanlar, çoğu zaman başkalarının kendilerini onaylamasıyla mutlu olurlar. Yaptıkları her şeyi sürekli eleştirirler ve sürekli olarak kendilerini sorgularlar. Kendilerine güvenleri yoktur ve kendilerine acımasız bir şekilde davranırlar. Bu durumun sonucunda, zayıf bir özdeğer algısı oluşur ve bu da hayatlarını olumsuz etkiler.

Bu tür kişiler tarafından oluşturulan ilişkiler genellikle toksiktir ve karşılıklı saygıya dayanmaz. Sürekli onay bekleyen bir kişiyle iletişim kurmak zordur ve bu kişilerle sağlıklı iletişim kurmak neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, zayıf bir özdeğer algısına sahip olan narsist kişilik bozukluğuna sahip kişilerin tedavi edilmeleri ve bu özelliklerini aşmaları önemlidir.

Yorum yapın