Sağlıklı Bir Yaşlılık Dönemi İçin Bu Taramalara İhmal Etmeyin

Yaşlanmak kaçınılmaz bir süreçtir ve yaşlanmanın beraberinde getirdiği birçok sağlık sorunu da vardır. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirebilmek için düzenli olarak sağlık taramaları yapılması önemlidir. Yaşlılık dönemi taramaları, olası hastalıkların erken teşhis edilmesini sağlayarak tedavi sürecinin daha etkili olmasına yardımcı olabilir.

Yaşlılık dönemi taramaları faydaları açısından oldukça önemlidir. Bu taramalar sayesinde hastalıkların erken teşhisi sağlanarak, hastalıkların ilerlemesi önlenebilir veya yavaşlatılabilir. Ayrıca, yaşlılık dönemi taramaları ile sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirebilmek için gerekli önlemler alınabilir.

Bu nedenle, sağlıklı bir yaşlılık dönemi için yaşlılık dönemi taramalarının düzenli olarak yaptırılması önerilir. Hangi testler, muayeneler, tetkikler ve aşılar yapılmalıdır? Bu konuda daha fazla bilgi için diğer yazılarımızı da okuyabilirsiniz.

Neden Yaşlılık Dönemi Taramaları Yaptırmalısınız?

Yaşlılık dönemi, kronik hastalıkların görülme sıklığının arttığı bir dönemdir. Bu nedenle, yaşlılıkta düzenli sağlık taramaları yapmak hayati önem taşır. Erken teşhis sayesinde birçok hastalığın tedavisi mümkündür. Yaşlılıkta sıklıkla görülen hastalıklar arasında kanser, kalp-damar hastalıkları, osteoporoz, diyabet, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklar yer alır. Bu hastalıkların erken teşhis edilmesi, tedavisi için çok önemlidir.

 • Kanser: Meme, kolorektal, prostat ve akciğer kanseri gibi çeşitli kanser türleri yaşlı popülasyonda daha sık görülür. Erken teşhis ve tedavi, kanserin yayılmasını önleyebilir.
 • Kalp-damar hastalıkları: Hipertansiyon, kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme yaşlı popülasyonda sıkça görülen hastalıklardır. Düzenli taramalar bu hastalıkların erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
 • Osteoporoz: Yaşlanmanın bir sonucu olarak kemiklerde incelme ve güç kaybı meydana gelebilir. Kemik yoğunluğu taramaları osteoporozun tespitinde önemlidir.
 • Diyabet: Yaşlılarda tip 2 diyabetin görülme sıklığı artmaktadır. Sağlık taramaları, kan şekeri seviyesindeki yüksekliği erken teşhis ederek, yüksek kan şekeri seviyelerinin uzun süre devam etmesinden kaynaklı komplikasyonların engellenmesinde yardımcı olabilir.
 • Alzheimer ve Parkinson: Bunlar yaşlı popülasyonda yaygın görülen nörodejeneratif hastalıklardır ve erken teşhisleri son derece önemlidir. Bu sayede ilaç tedavisi ve yaşam kalitesini artırmak için müdahaleler sağlanabilir.

Hangi Taramalar Yapılmalıdır?

Yaşlılık döneminde sağlık taramaları için önerilen testler, muayeneler ve tetkikler vardır. Bu taramaların zamanında yapılması, yaşlılık döneminde görülebilecek hastalıkların erken teşhisinde büyük önem taşır. İşte yaşlılık dönemi taramaları için önerilen testler:

 • Kan tahlilleri: kan şekeri, kolesterol, karaciğer fonksiyon testleri
 • Denge testleri: denge bozukluğu tespiti
 • Göz muayenesi: katarakt, makula dejenerasyonu tespiti
 • Kulak muayenesi: işitme kaybı tespiti
 • Kemik yoğunluğu ölçümü: osteoporoz riski tespiti
 • İdrar tahlilleri: böbrek fonksiyonları tespiti
 • Kolonoskopi: kalın bağırsak kanseri taraması
 • Meme muayenesi: meme kanseri tespiti
 • Prostat muayenesi: prostat kanseri tespiti
 • Aşılar: grip, pnömokok aşısı gibi aşılar

Yaşlılık dönemi hastalıklarını önlemek ve erken teşhis etmek için düzenli bir şekilde taramaların yapılması çok önemlidir. Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile, yaşınızın ilerlemesi nedeniyle düzenli olarak bu taramaları yaptırmalısınız.

Beyin ve Sinir Sistemi Taramaları

Yaşlılık döneminde beyin ve sinir sistemi hastalıklarını erken teşhis etmek için bazı taramalar önerilmektedir. Bunlar arasında beyin MR, EEG, EMG, nöropsikolojik testler, dengesizlik analizi yer almaktadır. Bu testler, beyindeki anormallikleri, epilepsi, ALS gibi sinir sistemi hastalıklarını teşhis etmeye yardımcı olabilirler.

Alzheimer Hastalığı Taramaları

Alzheimer hastalığı, yaşlılık döneminde en sık görülen hastalıklardan biridir. Alzheimer hastalığı taramaları, erken teşhis açısından son derece önemlidir. Bu taramalar nörolojik muayene, beyin görüntüleme ve bilişsel testler gibi çeşitli testlerden oluşur. Bu taramalar, belirtilerin başlangıcında ve daha sık şekilde ilerlediğinde yapılmalıdır. Erken teşhis, hastalık ilerlemeden tedaviye başlamanızı ve semptomların kontrol edilmesini sağlar.

Parkinson Hastalığı Taramaları

Parkinson hastalığı, titreme, yavaş hareketler ve denge sorunlarına neden olabilen bir nörodejeneratif rahatsızlıktır. Bu hastalığın tanısı, erken evrelerde konulduğunda tedavinin etkinliği ve başarısı açısından son derece önemlidir.

Parkinson hastalığı tarama testleri arasında, nörolojik muayene, hareket testleri, MRG, PET ve SPECT taramaları yer alır. Genel olarak, 50 yaş üstü kişilerin yılda bir kez bu testleri yaptırmaları önerilir. Ayrıca, yakın aile üyelerinde Parkinson hastalığı öyküsü olan kişilerin daha sık tarama testleri yaptırmaları gerekebilir.

Erken tanı, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve semptomların ilerlemesini engellemek açısından çok önemlidir. Parkinson hastalığı taramaları, risk faktörleri olan kişilerde düzenli olarak yapılmalıdır.

Kalp ve Damar Sistemi Taramaları

Yaşlılık döneminde kalp ve damar hastalıkları riski artar. Bu nedenle düzenli taramalar yapılması önemlidir. Önerilen testler arasında kolesterol ölçümü, EKG, eforlu EKG, koroner anjiyografi ve kalp ultrasonu yer alır. Kolesterol ölçümü yılda bir kez yapılması önerilirken, diğer testlerin sıklığı doktorunuz tarafından belirlenir. Bu taramaların erken teşhis ve tedavi açısından çok önemli olduğunu unutmayın.

Sonuç Olarak

Sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmek isteyenler için düzenli olarak yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek önerilir. Bu kontroller sırasında, taramalar yapılır ve sağlık durumunuz hakkında bilgi sahibi olunur. Aşağıda size yaşlılık dönemi taramaları için önerdiğimiz testlerin listesi verilmiştir:

 • Kan testleri
 • Kolesterol testi
 • Tansiyon ölçümü
 • Diş muayenesi
 • Göz muayenesi
 • Kulak burun boğaz muayenesi
 • Kemik yoğunluğu testi
 • Bağırsak kanseri taraması
 • Prostat kanseri taraması (erkekler için)

Bu taramalar düzenli olarak yapılmalı ve sonuçları doktor tarafından değerlendirilmelidir. Erken teşhis ve tedavi, yaşlılık dönemi hastalıklarının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Sağlıklı bir yaşlılık dönemi için düzenli olarak yapılması önerilen taramaların tekrar edilmesi de büyük önem taşır.

Yorum yapın