45 yaşından sonra Düzenli Tarama Kolon Kanserine Karşı Koruyor

45 yaşından sonra, düzenli kolon kanseri taramaları yapmak önemlidir. Bu taramalar, kanserin erken evrelerinde tespit edilmesini sağlar ve tedavi şansını artırır. Ayrıca, düşük riskli hastalar için taramalar daha seyrek yapılabilirken, yüksek riskli hastalar için daha sık yapılması gerekebilir. Bu nedenle, kolon kanserine karşı korunmak için 45 yaşından sonra düzenli taramalar yaptırmak oldukça önemlidir.

Kolon Kanseri Nedir?

Kolon kanseri, kalın bağırsağın (kolon) içinde kanserli hücrelerin oluşmasıdır. Kalın bağırsağın son kısmı (rektum), kolon kanserine dahil edilir. Genellikle, kolon kanseri belirtileri başlangıçta belirsizdir ve birçok insanda hiçbir semptom vermez. Ancak, kanser büyüdükçe belirtiler ortaya çıkabilir. Olası sebepler arasında genetik yatkınlık, yanlış beslenme, yaş ve sedanter yaşam tarzı sayılabilir.

Kolon Kanseri İçin Kimler Risk Altında?

Kolon kanseri için birçok risk faktörü vardır. En büyük risk faktörü aile geçmişidir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Lynch sendromu gibi kalıtsal sendromlar da büyük bir risk faktörüdür.

Yaş ve beslenme de kolon kanseri için risk faktörleri arasındadır. Yaş ilerledikçe kolon kanseri riskinin arttığı görülmüştür. Ayrıca, yüksek yağlı ve düşük lifli beslenme de kolon kanseri riskini arttırabilir. Bununla birlikte, düzenli olarak egzersiz yapmak ve bol miktarda lif içeren gıdalar tüketmek de korunma açısından önemlidir.

 • Aile geçmişi
 • Lynch sendromu
 • Yaş
 • Beslenme

Bununla birlikte, kolon kanseri herhangi bir kişiyi etkileyebilir. Risk faktörleri olmasa bile, 45 yaşından sonra düzenli tarama yaptırmak önemlidir.

Aile Geçmişi

Kolon kanseri için en büyük risk faktörü aile geçmişidir. Eğer birinci derece akrabanızda (anne, baba, kardeş) kolon kanseri tanısı konulmuşsa, siz de daha yüksek bir risk altındasınız. Ayrıca, birden fazla akrabanızda kolon kanseri görülmesi riskinizi artırabilir. Ancak, aile geçmişi olan kişilerin kolon kanseri geliştirme olasılığı düşük olsa da, düzenli taramalar hala önemlidir. Aile geçmişiniz hakkında doktorunuzla konuşup gerekli önlemleri almanız hayat kurtarıcı olabilir.

Lynch Sendromu

Lynch sendromu, kalıtsal olan bir hastalıktır ve kolorektal kanser riskini arttırır. Bu sendrom, gen mutasyonlarına bağlıdır ve ailesel kolorektal kanserlerin yaklaşık %3’ünde görülür. Lynch sendromu olan insanlar, kolorektal kansere yakalanma riski diğer insanlara göre daha yüksektir. Aynı zamanda işleyişi diğer kolorektal kanserlerden farklıdır ve erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Lynch sendromunun teşhisi için genetik testler kullanılabilir. Bu testler, hastalığın varlığını veya riskini belirlemek için kullanılabilir.

Bununla birlikte, Lynch sendromu olan bir kişinin kolorektal kanser olacağı kesin değildir. Düzenli taramalar yapıldığı takdirde, bu kişilerin kanserlerinin erken teşhis edilme olasılığı artar ve yaşamlarını kurtarabilirler.

Özetle, Lynch sendromu kolorektal kanser riskini arttıran kalıtsal bir hastalıktır. Bu sendromu olan insanlar, daha yüksek bir kanser riskiyle karşı karşıyadır. Ancak düzenli taramalar, kanserin erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir ve yaşam kurtarabilir.

Genetik Testler

Genetik testler, kolon kanserinin ailevi bir geçmişten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için yapılır. Gen testi, poliposi veya Lynch sendromu gibi durumlara bağlı olarak yapılır. Poliposi, kolonda birden fazla polipin oluşmasına neden olan bir durumdur ve Lynch sendromu, kolon kanserinin genetik bir formu olarak bilinir. Genetik testler, yalnızca kolon kanseri için yüksek risk taşıyan bireylerde uygulanmalıdır ve doktorun önerisiyle yapılmaktadır.

Genetik testler, DNA’daki değişiklikleri veya mutasyonları saptamak için yapılır. Biyopsi örnekleri veya kan örnekleri genellikle test materyalleri olarak kullanılır. Sonuçlar, kişinin kolon kanseri için genetik bir yatkınlığının olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Eğer yatkınlık belirlenirse, o zaman daha sık kolon kanseri taramaları yapılması önerilir.

Bununla birlikte, genetik testler, kolon kanseri için yalnızca yüksek risk taşıyan insanlar için uygundur. Genetik testlerin yapılması gerekip gerekmediğine karar vermek için, doktorunuzla konuşmanız önerilir. Ayrıca, bir genetik test yapılması gerekip gerekmediği konusunda karar verirken, aile öykünüz dikkate alınmalıdır.

Yaş ve Beslenme

Kolon kanserinden korunmak için sadece düzenli taramalar yeterli değildir. Yaş ve beslenme şekli de kolon kanseri riskini etkileyen faktörler arasındadır. Yaş aldıkça vücudun bağışıklık sistemi zayıflar ve hücrelerin hasar görmesi daha olası hale gelir. Bu nedenle, yaş ilerledikçe sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz yapmak çok önemlidir. Yağlı ve işlenmiş gıdalar, kırmızı et ve alkol tüketimi kolon kanseri riskini arttırırken, lifli gıdalar, sebzeler ve meyveler gibi sağlıklı besinler tüketmek kolon kanseri riskini azaltır.

Bununla birlikte, yaşlılık ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmek kolay değildir. Ancak, yavaş yavaş sağlıklı bir diyet benimsemek ve düzenli olarak egzersiz yapmak kolon kanserinden korunmak için önemlidir. Ayrıca, doktorunuzun tavsiyelerini takip etmek de kolon kanseri riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.

Besinler Kolon Kanseri Riskini Arttırır Kolon Kanseri Riskini Azaltır
Alkol X
Lifli Gıdalar X
Sebzeler X
Meyveler X
İşlenmiş Gıdalar X
Kırmızı Et X

Kolon Kanseri Taramaları

Kolon kanseri, erken teşhis edilirse tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Bu nedenle, 45 yaşından sonra düzenli kolon kanseri taramaları yapılmasıoldukça önemlidir. Kolon kanseri için birçok tarama yöntemi bulunmaktadır ve hepsi farklı avantajlara sahiptir.

Kolonoskopi, kolon kanserini erken teşhis etmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu test, bir tüp ve bir kamera yardımıyla kolonun iç kısmını görüntüler ve herhangi bir anormallik tespit edilirse, doktor cerrahi işlem veya diğer tedavi yöntemlerine başvurabilir. Ayrıca, gaita testi de kolon kanseri taraması için dışkı örneklerini inceleyerek kanser hücrelerinin olup olmadığını belirler.

Sigmoidoskopi ise, kolonoskopiye benzer bir testtir ancak daha kısa bir sürede ve daha az invaziv bir şekilde yapılır. Bu test, sadece kalın bağırsağın alt kısmını görüntüler ve bazı durumlarda tümörlerin erken tespiti için bu test yeterli olmayabilir.

Hangi tarama yönteminin kullanılacağına doktorunuzla konuşmanız gerekmektedir. Her testin farklı avantajları ve dezavantajları vardır. Örneğin, kolonoskopi hem tarama hem de biyopsi yapmak için kullanılabilirken, sigmoidoskopi sadece bir tarama testi olarak kullanılabilir.

 • Kolon kanseri taramaları, 45 yaşından sonra düzenli olarak yapılmalıdır.
 • Kolonoskopi, gaita testi ve sigmoidoskopi gibi farklı tarama yöntemleri bulunmaktadır.
 • Her testin farklı avantajları ve dezavantajları vardır ve doktorunuzla konuşarak hangi testin size uygun olduğunu belirlemeniz gerekmektedir.

Kolonoskopi

Kolonoskopi, kolon kanseri taraması için en etkili yöntemdir. Bir ince tüp ile kolon içindeki anormal alanlar gözlemlenir. Yöntem, anestezi altında yapılır ve genellikle ağrısızdır. 45 yaşından sonra yapılması önerilir. Hazırlık olarak birkaç gün önce diyet değişikliği ve bağırsak temizliği gerektirir.

Gaita Testi

Gaita testi, kolon kanseri taraması için yapılan bir testtir. Bu testte kişi, dışkı örneğini bir kapta toplar ve laboratuvara gönderir. Laboratuvar, bu örnekte kanser hücrelerinin varlığını veya yokluğunu kontrol eder.

Gaita testi, kolonoskopi kadar doğru sonuçlar vermez, ancak kolay ve düşük maliyetli bir tarama yöntemidir. Bu test, ailesinde kolon kanseri öyküsü olan veya başka risk faktörleri taşıyan kişiler için önerilir.

Gaita testi, yılda bir kez veya iki yılda bir yapılabilir. Ancak, sonuçlar normal çıksa bile bir doktora gitmek ve daha detaylı bir tarama yapmak her zaman önemlidir.

Sigmoidoskopi

Sigmoidoskopi, ince ve esnek bir tüp yardımıyla rektum ve sigmoid kolonunun içini muayene eden bir tarama yöntemidir. Anestezi gerektirmez ve genellikle 20 dakika sürer. 50 yaşın üzerindeki kişilerde 5 yılda bir yapılması önerilir. Sigmoidoskopi, kolon kanserinin erken teşhisinde önemli bir rol oynar.

Sonuç

Kolon kanseri, erken teşhisle tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. 45 yaş ve üstü her yetişkin, düzenli aralıklarla kolon kanseri taramaları yaptırmalıdır. Ayrıca, aile geçmişi veya diğer risk faktörleri olanlar daha erken yaşta tarama yaptırmalıdır. Kolon kanser taramaları, ölümcül bir hastalığı önlemede hayati bir rol oynamaktadır ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

 • Düzenli taramaların önemi: Kolon kanseri, erken evrelerde tespit edildiğinde tedavisi mümkündür, ancak erken evrelerde genellikle herhangi bir semptom göstermez. Düzenli taramalarla, kanserin erken evrede teşhis edilmesi ve tedavisine başlanması mümkün olur.
 • 45 yaş ve üstü yetişkinler: 45 yaş ve üstü her yetişkin, düzenli aralıklarla kolon kanseri taramaları yaptırmalıdır. Herhangi bir semptom veya risk faktörü olmasa bile, her 10 yılda bir kolonoskopi yapılmalıdır.
 • Risk faktörleri: Aile geçmişi veya diğer risk faktörleri olanlar, daha erken yaşta tarama yaptırmalıdır. Bağırsak polipleri, kronik inflamatuar bağırsak hastalığı veya Lynch sendromu gibi genetik durumları olanlar, 45 yaşından önce tarama yapmalıdır.
 • Kolon kanseri tarama yöntemleri: Kolonoskopi, gaita testi ve sigmoidoskopi gibi farklı tarama yöntemleri vardır. Her yöntemin farklı avantajları ve dezavantajları vardır.

Kolon kanseri, kolayca önlenip tedavi edilebilen bir hastalıktır. 45 yaş ve üstündeki her yetişkin düzenli aralıklarla kolon kanseri taramaları yaptırmalı ve olası risk faktörleri olanlar daha erken yaşta tarama yaptırmalıdır. Bu taramalar, kanserin erken teşhis edilmesine ve tedavisine başlanmasına yardımcı olur, yaşam kalitesini artırır ve hayat kurtarır.

Yorum yapın